เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์

เพราะความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงของแต่ละคน แตกต่างกัน จึงมีความต้องการ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ไม่เหมือนกัน D Care ให้คุณเลือก ความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล ได้ตามต้องการ
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
เลือกแคร์กลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล
ดูแลทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคอื่นๆ รวมทั้ง กลุ่มโรคยอดฮิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เลือกแคร์ความคุ้มครองที่วางใจ
เลือก ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง
เมืองไทยประกันชีวิต
เลือกแคร์ผลประโยชน์
สูงสุด 200%(1)
เมืองไทยประกันชีวิต
เลือกแคร์กันไปยาวๆ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี
จะดีแค่ไหนถ้าเราเลือก ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ได้เองแบบตรงใจ และเลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่ ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง ด้วย สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ ให้คุณเลือกกลุ่มโรค ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคอื่นๆ รวมทั้ง กลุ่มโรคยอดฮิต ให้คุณอุ่นใจเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

(1)กรณีซื้อความคุ้มครองแบบ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง และไม่ได้เรียกร้อง ผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น มาก่อน

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี
การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย D Care

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย