เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

เริ่มต้นวินัยทางการออม(1) สร้างเงินก้อนง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33%(2) รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 183%(2) และอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
รับเงินจ่ายคืนทุกปี
รวม 33% (2) และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150% (2)
เมืองไทยประกันชีวิต
ผลประโยชน์ดี
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 183% (2)
เมืองไทยประกันชีวิต
รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น
สูงสุดถึง 150% (2)
"ทำงานมานาน อยากสร้างเงินเก็บ ไม่ยากเลย!" วางแผนการเงินและสร้างวินัยทางการออมของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยแบบประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16 จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินก้อนได้ง่ายๆ ออมง่าย จ่ายเบี้ยสบาย พร้อมรับความคุ้มครองตลอดสัญญา

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
อายุ 30 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
25 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
16 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
การตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย