เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global)

ให้การลงทุนทุกมุมโลกเป็น เรื่องง่าย ไร้พรมแดน ผ่านประกันชีวิตโครงการ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) ที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset) เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน (Upside gain)
ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
เมืองไทยประกันชีวิต
การันตีผลประโยชน์
การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา และมั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย (6)
เมืองไทยประกันชีวิต
ลดหย่อนภาษีได้
ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท (4)
ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
6 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
20,000 บาท
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (5)
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

กรมธรรม์เดียว มีครบแบบ 3 IN 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย