เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

เมืองไทย 101 พลัส

สบายใจได้ แม้เศรษฐกิจจะผันผวน เพราะการันตีว่า เงินที่จ่ายไม่สูญหาย และยังได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาแน่นอน
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน (Upside gain)
ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index
เมืองไทยประกันชีวิต
การันตีผลประโยชน์
การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา และมั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย
เมืองไทยประกันชีวิต
ลดหย่อนภาษีได้
ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท (3)
"โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี" ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน (Upside gain) ผ่านดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของ Citi

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว
ระยะเวลาเอาประกันภัย
10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
30,000 บาท
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (4)
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย