เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ชีวิตหลังเกษียณที่คุณเลือกได้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ ก็มีรายได้สม่ำเสมอทุกปี พร้อมการันตีจ่ายเงินบำนาญ ขั้นต่ำ 10 ปี(2) และลดหย่อนภาษีได้
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
มีรายได้หลังเกษียณ
รับเงินบำนาญปีละ 12% (3)
เมืองไทยประกันชีวิต
สามารถเลือกรับเงินบำนาญ
เป็น รายปี หรือ รายเดือน ก็ได้
เมืองไทยประกันชีวิต
ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดถึง 300,000 บาท (1)
"อยากมีความสุขหลังเกษียณต้องทำยังไง?" เพราะชีวิตบั้นปลายคุณออกแบบได้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ กับ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันที่ช่วยวางแผนอนาคตของคุณได้ จาก เมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณมีรายได้ที่สม่ำเสมอทุกปีหลังเกษียณ จะดีแค่ไหน...ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็น

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
20 - 55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยถึงครบอายุ 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
คุ้มครองจนถึงครบอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย