เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

กรมธรรม์ที่ช่วยให้คุณ สามารถวางแผนส่งต่อทรัพย์สิน พร้อมส่งมอบ ความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้คุณวางใจได้ว่า ทรัพย์สินของคุณ จะได้รับการสืบทอดไปตามเจตนารมณ์
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
สร้าง ''หลักประกันก้อนใหญ่''
ได้ด้วย ''เงินก้อนเล็ก'' (1)
เมืองไทยประกันชีวิต
ส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเจตนารมณ์ที่ต้องการ โดยสามารถระบุ ชื่อผู้รับประโยชน์และสัดส่วนผลประโยชน์ ได้ชัดเจน
เมืองไทยประกันชีวิต
สุขภาพดี มีส่วนลด (2)
ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เช่น ไม่สูบบุหรี่ คอเลสเตอรอลไม่สูง เป็นต้น (1) (3)
“วางแผนส่งต่อทรัพย์สิน” ด้วยแบบประกันตลอดชีพ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ จากเมืองไทยประกันชีวิต ช่วยให้คุณวางใจได้ว่า สามารถส่งมอบหลักประกันครอบครัว สู่คนที่รักอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความมั่งคั่ง และคลายกังวลเรื่องภาษีมรดกที่อาจเกิดขึ้น มาเริ่มเตรียมพร้อมไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าของครอบครัว

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน - 70 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 หรือ 10 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 99 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
10 ล้านบาท
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย