เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ชลบุรี

PA Safety

ประกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณสนุกกับทุกจังหวะชีวิตได้เต็มที่ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 20,000,000 บาท(1)
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 300,000 บาท(2)
จากกรณีอุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท(1)
หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยะวะ จากอุบัติเหตุสาธารณะ
เมืองไทยประกันชีวิต
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit(3)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน – 75 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
การตรวจสุขภาพ
ไม่ตรวจสุขภาพ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย