เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท(2)
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม(3)
เมืองไทยประกันชีวิต
รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท(2)
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม(4)
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองชีวิตยาวนาน
ถึงครบอายุ 71 ปี
"มะเร็งรักษาได้ ถ้าคุณพร้อมรับมือ" อุ่นใจไปกับสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ ที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
18 - 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
คุ้มครองถึงอายุ 71 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย