เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
ครอบคลุมถึง 35 โรคร้ายแรง
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 400%(1)
รับทันที 100%(2) เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองต่อเนื่องโรคในกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี
หลังตรวจพบโรคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และหยุดชำระเบี้ย
เพราะโรคร้ายแรงมีมากกว่าที่คิด เตรียมรับมือกันตั้งแต่วันนี้กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มโรคร้ายแรง 35 โรค เช่น คุ้มครองในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก ฯลฯ ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล รับความคุ้มครองแบบจัดเต็มสูงสุด 400%(1) หากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันที พร้อมความคุ้มครองต่อเนื่องของโรคในกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรได้ตามต้องการ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน
7 - 65 ปี
แม้สูงอายุก็ยังได้รับความคุ้มครอง
คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 79 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา เอาประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันชีวิตที่สัญญา เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
เลือกชำระเบี้ยได้ตามสบาย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย