เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรง สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ใช่แค่กรณีโรคร้ายแรงเท่านั้น
เมืองไทยประกันชีวิต
รับผลประโยชน์เพิ่ม 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
"เพราะโรคร้ายต้องการการดูแลแบบต่อเนื่อง" ประกันที่ตอบโจทย์ในการดูแล 36 โรคร้ายแรงให้คุณเบาใจ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง หรือระยะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต ก็รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลแบบประกัน

เด็กหรือผู้สูงอายุ ก็สามารถเริ่มซื้อความคุ้มครองได้
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี
เลือกชำระเบี้ยได้ตามใจ
มีให้เลือกทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
ใช้ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย