เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

เมืองไทย แฮปปี้ไลฟ์พลัส 21/21

สร้างหลักประกันเพื่ออนาคตลูกรัก เงินจ่ายคืนปีละ 10% ทุกๆ 3 ปี รวมทั้งหมด 60% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาอนาคตที่สดใสด้วยเงินครบสัญญา 140% เพื่อไว้ใช้จ่ายตามที่วาดฝันไว้ เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามปีกรมธรรม์สูงสุด 165%
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
มีเงินจ่ายคืน
ทุกรอบ 3 ปีกรมธรรม์
เมืองไทยประกันชีวิต
ผลประโยชน์คุ้มค่า
รับเงินครบกำหนดสัญญา 140%*
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองชีวิต
รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 165%*
เมืองไทยแฮปปี้ไลฟ์พลัส 21/21 ออมทรัพย์และคุ้มครองชีวิต 21 ปี รับเงินคืน 10% ทุกๆ 3 ปี คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 165% เพิ่มความสุขในชีวิตคุณด้วย เมืองไทยแฮปปี้ไลฟ์พลัส 21/21 ที่เป็นหลักประกันให้คนที่คุณรัก

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
1 เดือน - 60 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
21 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
21 ปี

ผลประโยชน์

  1. ชำระเบี้ย 21 ปี คุ้มครอง 21 ปี
  2. มีเงินคืน 10% ของทุนประกัน ทุกๆ 3 ปี
  3. เปลี่ยนแบบประกัน,เพิ่มทุนประกัน, ค่าห้อง,วงเงินค่ารักษาได้
  4. แบบสุขภาพนี้ใช้สำหรับนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรพ.เท่านั้น
  5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
  6. ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท (เบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
  7. ระยะเวลาคุ้มครองสุขภาพ 30 วัน หลังกรมธรรม์อนุมัติ
  8. ะยะเวลาการใช้ Fax Claim 30 วัน หลังกรมธรรม์อนุมัติ (ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย)
เมืองไทยประกันชีวิต