เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

เมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

รีไทร์สบายด้วยบำนาญรวมสูงสุด 520%(1) จ่ายเบี้ยสบายๆ 5 ปี ก็มีเงินบำนาญไว้ใช้สบายๆ หลังเกษียณรวมสูงสุด 520%(1) พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท และคุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณ
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
รับเงินบำนาญสูงสุด 520% (1)
รับบำนาญปีละ 20% (1) จนถึงอายุ 85 ปี
เมืองไทยประกันชีวิต
ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดถึง 300,000 บาท (3)
เมืองไทยประกันชีวิต
การันตีการจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำ 15 ปี
หากเสียชีวิตในช่วงรับบำนาญ (4)
"เหมือนมีรายได้หลังเกษียณ แบบไม่ต้องทำงาน" เพราะมีเงินบำนาญไว้ใช้รวมสูงสุด 520% (1) ง่าย.. แค่สมัครโครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ ก็รับเงินประกันบำนาญปีละ 20% (1) จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี พร้อมและคุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนเกษียณสูงสุด 150% (2) พร้อมให้คุณใช้ชีวิตแบบสบายๆหลังเกษียณ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
20 - 55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 85 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
การตรวจสุขภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย