เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

วัยเก๋า... อุ่นใจหายห่วง ครอบคลุมครบ 3 ความคุ้มครอง ทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และ เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มมากมาย
สามารถเลือกรับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท (1) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มหลากหลาย
คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท (2) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(3)
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มถูกใจ
รับเงินชดเชยรายวัน รวมสูงสุด 2,500 บาท (2) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
เพราะเรารู้ว่าวัยเก๋า ยังมีเรื่องที่อยากทำอีกมาก เต็มที่ได้กับกิจกรรมในทุกช่วงชีวิต ด้วยความคุ้มครองจาก แบบประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ คุ้มสุดๆ ด้วยความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท (1) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ และเงินชดเชยรายวัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2,500 บาท (2)

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย
  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี)
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี รายเดือน
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
ลดหย่อนภาษี
ได้ (4)

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย