เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)

ป่วยเล็ก เจ็บใหญ่ ไม่กังวล เพราะสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ดูแลคุณในการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้งต่อปี วงเงิน 500-3,000 บาทต่อครั้ง ช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัยและค่ายา
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองแบบ OPD
ดูแลค่ารักษา สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
เมืองไทยประกันชีวิต
สบายใจกับค่ารักษา
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย และค่ายา
เมืองไทยประกันชีวิต
ซื้อเพิ่มได้ตามต้องการ
แยกซื้อเดี่ยวๆ หรือ พลัสเพิ่มจากประกันสุขภาพตัวอื่นได้เลย
เจ็บป่วยจากโรค ไม่ว่าจะอาหารเป็นพิษ ปวดหัว เป็นไข้ หรือเจ็บตัวจากอุบัติเหตุ เราก็คุ้มครองแบบไม่ต้องแอดมิท ด้วยสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย และค่ายา สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 6 ปี - 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ลดหย่อนภาษีได้
สบายสิ้นปี ไม่เสียเปล่า ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
การชำระเบี้ย
แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) แผนความคุ้มครอง แผน 1,000 บาท แผน 2,000 บาท แผน 3,000 บาท
เบี้ย 13 บาท ต่อวัน 20 บาท ต่อวัน 28 บาท ต่อวัน
ความคุ้มครอง 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 1,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี)
2,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี)
3,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี)
คุ้มครองโรค โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19
เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม