เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

Smart Lady PA

ประกันอุบัติเหตุที่เข้าใจผู้หญิง พร้อมดูแลทั้งอุบัติเหตุเล็กและใหญ่ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณใช้ชีวิตทุกบทบาทได้อย่างเต็มที่
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองผู้หญิงทั่วโลก 24 ชั่วโมง
จากกรณีอุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันชีวิต
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(3)
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันชีวิต
อุบัติเหตุสาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า
เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า ในลิฟต์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ประกันอุบัติเหตุที่คัดสรรมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมดูแลทั้งอุบัติเหตุเล็กและใหญ่ ด้วยแผนความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 10 ล้านบาท(1) พร้อมบริการเหนือระดับด้วยบริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)(2)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน – 75 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
การตรวจสุขภาพ
ไม่ตรวจสุขภาพ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย