เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

PA RETURN CASH

เกิดอุบัติเหตุก็รับมือไหว ไม่เกิดอะไรก็ได้เบี้ยประกันภัยคืน
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

ใจดี
ไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้เบี้ยประกันภัยคืน*
อุ่นใจได้อีก
โดยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท**
หมดกังวล
เพราะมีค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุด100,000 บ และเงินชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท
มั่นใจได้มากขึ้น
กับความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สูญเสียอวัยวะ ที่ครอบคลุมทั้ง การนัดหยุดงาน,การจลาจล และ การก่อการร้าย

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
6-65 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การพิจารณารับประกันภัย
เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)

ผลประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม