เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

PA Broken Bone

บาดเจ็บส่วนไหน ก็ไร้กังวล เพราะเราใส่ใจมอบความคุ้มครองให้ครอบคลุมกรณีกระดูกแตกหัก หรืออวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ด้วยผลประโยชน์สูงสุดถึง 200,000 บาท(1)
เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก หรืออวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 200,000 บาท(1)
เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง
100,000 บาท(1) ต่อครั้ง
เมืองไทยประกันชีวิต
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(2)

ไม่ว่าส่วนไหนของร่างกาย ก็อาจบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้

เมื่อภัยอยู่รอบตัวในแบบที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกันอุบัติเหตุ PA Broken Bone ช่วยดูแลเราได้ครอบคลุมทุกการบาดเจ็บ ให้ความคุ้มครองทุกรณี อาทิ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ ชดเชยเงินสูงสุด 200,000 บาท(1) พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท(1) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(2)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย
30 วัน – 75 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(3)
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองไทยประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย