เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

1249 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันชีวิตและเงินออม Home

เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 ชำระเบี้ย 7 ปี คุ้มครองถึง 90 ปี
สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี

  • คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
  • คุ้มครองคงที่ 100%
  • คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา


การชำระเบี้ยประกันภัย
  • รายปี
  • ราย 6 เดือน
  • ราย 3 เดือน
  • รายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com